Information om flödeskomponenten för företagskunder i Älmhult, Boxholm, Mora, Orsa, Timrå och Sollefteå

Flödeskomponenten infördes 2020 för att skapa incitament för att ha en så effektiv undercentral som möjligt vilket i sin tur skapar en resurseffektiv och miljövänlig produktion och distribution av fjärrvärme. Flöde debiteras endast våra företagskunder samt under vintermånaderna då framledningstemperaturen är jämn. Ju effektivare undercentral en fastighet har desto mer energi kan den nyttja per m³ vatten som levereras. En eftersatt undercentral kräver ett högt flöde (mycket vatten) för att kunna nyttja energin vilket i sin tur medför onödig åtgång av pumpenergi för att leda runt vattnet i nätet samt energiförluster under dess vägen mellan kund och värmeverk.

Vid januaris fakturering så debiterades flödeskomponenten med ett lägre enhetspris än vad som gäller enligt prislistan för 2020. Således har vi på februaris faktura korrigerat detta och lagt på differensen som en enskild post. Summan av denna komponent utgöra endast ett par procent av fakturans totala. Vi ber om ursäkt för detta och de eventuella besvär det kan medföra.

Frågor?

Välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Share