Adven Värme AB förvärvar Bio Megawatt AB och dess fjärrvärme-verksamhet i Sösdala

I september förvärvade Adven Värme, Sösdalas fjärrvärmeleverantör Bio Megawatt och dess verksamhet i Sösdala; Hässleholms kommun, Skåne med mål att vidareutveckla verksamheten med expansion av en väl fungerande rörelse i tätorten.

”Fjärrvärmenätet i Sösdala blir ett fint tillskott till vår verksamhet”, säger Adven Värme VD Håkan Andersson. ”Fjärrvärmenätet är uppbyggt under 2010 – talen och täcker väl orternas värmebehov med miljövänlig bioenergi. Merparten av Sösdala större fastigheter är idag kunder i nätet, men även privata villaägare”. 

”Tidigare ägare har gjort ett fantastiskt bra arbete med att bygga uppverksamheten och nu tar vi över en väl fungerande rörelse och ser fram emot att försätta leverera miljövänlig och trygg värme i Sösdala samt att utveckla verksamheten till fler fastigheter i Sösdala och kommande expansion inom tätorten. Adven Värme har verksamhet runt om i Sverige, dock inte i Skåne, så Bio Megawatt blir startskottet i vår affärs-verksamhet i Skåne”, säger Advens Sverige-ansvarig Ilkka Niiranen. 

Säljare är 5 st privatpersoner med bakgrund inom lant och skogsbruk runt Sösdala. ” Vi har drivit upp fjärrvärmeverksamheten i Sösdala som viktigt miljöprojekt för tätorten att övergå till lokala biobränsle runt Sösdala. Nu var tiden mogen att lämna över till nya krafter, för fortsatt expansion och kommande utbyggnader ”, säger Christer Ericsson, talesman för Bio Megawatt tidigare ägare. ”Vi känner oss trygga med den kompetens och erfarenhet som Adven Värme har via sina övriga fjärrvärmenät och vi är övertygad att de kommer att leverera miljövärdig värme till våra kunder och dessa blir väl omhändertagna med en integration i Adven Värme övriga verksamheter ”, säger Christer. 

Övertagande sker genom köp av BioMegawatt aktier, varvid Adven Värme inledningsvis kommer att driva verksamheten vidare i företaget Bio MegaWatt AB Nuvarande driftorganisation kommer under 1:a året att driva verksamheten lokalt, med Bengt Karlsson Adven Värme som driftsansvarig.

Om Adven Värme

Adven Värme äger och driver 18 fjärrvärmenät och färdigvärme anläggningar runt om i Sverige. med affärside att vara ett miljövänligt och för kunden lönsamt värmealternativ. Årsleveranserna av värme är före förvärvet ca 77 GWh per år och bolaget omsätter ca 55 Mkr. Adven Värme ingår i Adven – koncernen som är en heltäckande energipartner som levererar energilösningar och fjärrvärme i Finland, Sverige och Estland. Advens produkter omfattar värme, ånga och kyla till industri, fjärrvärme, distribution av naturgas samt värme / kyla för enskilda fastigheter. År 2016 var Advens omsättning 144 miljoner euro. Se även www.adven.com.


För närmare information kontakta:

VD Adven Värme, Håkan Andersson , 070-248 56 93, hakan.andersson@adven.com

Advens Sverige-chef, Ilkka Niiranen, 072 – 722 55 80, ilkka.niiranen@adven.com

Share