Färdig värme – lika enkelt som att hyra en lägenhet

Färdig värme är en enkel och bekväm värmelösning där Adven Värme investerar, sköter driften och levererar värme till en viss kostnad per kWh. Som kund får du biobränslebaserad värme med en tydlig prismodell och konkurrenskraftiga priser.

Färdig värme gör det enkelt för dig som antingen vill konvertera till en biobränslebaserad lösning, eller som är i behov av en ny modern värmelösning. Upplägget liknar ett normalt hyresavtal, men med värme istället för lokalytor i avtalet.

Att köpa färdig värme är enkelt. Vi står för hela den initiala investeringskostnaden och sköter drift, logistik, service och underhåll, så att du kan fokusera 100 % på din kärnverksamhet. Med vår långa erfarenhet vägleder och hjälper vi dig att hitta den optimala lösningen för dina behov. 

Ytterligare en fördel för dig med färdig värme är att du kan få din värmekostnad jämnare fördelad över hela året. På det sättet kan du lättare planera verksamheten och undvika obehagliga överraskningar när förbrukningen är som störst mitt i vintern. 

 

Vårt koncept:

Färdig värme i 7 steg

 

 Att välja färdig värme har flera fördelar:

  • trygg och miljövänlig värme
  • minskade energikostnader
  • en helhetslösning innehållande drift, logistik, service och underhåll
  • inga investeringskostnader
  • teknologi och system är beprövade, övervakas via internet och är optimerade ur driftsynpunkt
  • leverantörer som uppfyller högt ställda miljöcertifieringskrav
  • möjligheten att fördela värmekostnaden jämnt över hela året.