Färdig värme i 7 steg – vårt koncept

Vi tror att en sammanhållen helhet och välskött process leder till ett bättre resultat och högre kvalitet för dig som kund. Därför tar vi färdigvärmelösningar från start till mål, från förstudie till smart finansiering. På så sätt får du ett slutresultat som är optimerat för dina behov.

Här tar vi dig igenom hela vår process för leverans av färdigvärme. 

1. Anpassad förstudie

Inför din investering i ny värmeanläggning erbjuder vi ett beslutsstöd anpassat efter just din situation. Vi analyserar dina förutsättningar för färdigvärme utifrån:

 • effektbehov
 • optimering
 • flöden
 • investering.

2. Professionell projektering

När du fattat ett beslut att gå vidare med din investering, går vi vidare till projektering. Vi tar hjälp av vårt professionella leverantörsnätverk och kan både projektera och konstruera din värmeanläggning. Du få en anläggning anpassad helt efter dina effektbehov och önskemål.

3. Unikt val av värmekälla

Ingen annan leverantör ger dig chansen att själv välja var din färdigvärme kommer ifrån. Oavsett vilken typ du väljer kan du vara trygg med att vi samarbetar med leverantörer som är marknadsledande inom drift, ekonomi och miljö.

Välj till exempel: 

 • pellets
 • flis
 • spån
 • sol
 • gas
 • stödel
 • stödolja.

4. Skräddarsydd värmecentral

Med värmekällan bestämd är det dags att välja värmecentral. Vi har ett nära samarbete med Miwa, som har byggt driftsäkra värmecentraler i 30 år. De tar i samråd med oss fram en central efter dina behov och krav. 

5. Installation av värmeanläggning

När värmecentralen är ordnad installerar vi ett komplett värmesystem med kulvert, panna och bränslehantering.

6. Driftssystem för maximal säkerhet

Vi sätter högsta prioritet vid att du ska känna dig trygg med din värmelösning. När anläggningen är på plats är den därför kopplad till vårt speciella driftssystem som övervakar anläggningen dygnet runt, 365 dagar om året. Skulle något oförutsett hända, rycker en av våra strategiskt utplacerade tekniker ut för service – oavsett veckodag och tid på dygnet. 

7. Smart finansiering

Även finansieringen ingår i vår helhetslösning. Det är inte alltid som banken eller moderbolaget vill finansiera investeringen i en värmeanläggning. Tack vare vår mobila värmecentrallösning kan vi finansiera investeringen i värmecentralen.