Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett tryggt, enkelt och miljövänligt alternativ för uppvärmning. Låt oss hjälpa dig att övergå till en modern och långsiktig uppvärmning.

Så fungerar fjärrvärme

Istället för att varje hushåll ska ordna med egen uppvärmning, kommer fjärrvärmen från centrala värmeverk som sprider värmen – i form av varmt vatten – till hundratals närliggande hushåll och byggnader. Det är den centrala idén med fjärrvärme. 

Vattnet värms upp med hjälp av till exempel spillvärme från industrierna, rester från skogsavverkning eller annat avfall. På så vis blir skräp som annars skulle gå till spillo en källa till ny värme.

Så fungerar fjärrvärme

Varför så miljövänligt?

Fjärrvärmen är miljövänlig på många sätt. Tack vare fjärrvärmen har svenska hem gått från att värmas av förbrukningsbara bränslen som olja och kol, till förnybar värme. Det som eldas för att värma upp vattnet är dessutom resurser som annars skulle gå till spillo. Röken från eldarna renas också, så processen är miljövänlig från start till mål.

Fjärrvärmen har sänkt Sveriges utsläpp av koldioxid med motsvarande 20 % av våra nuvarande utsläpp. 

Vi gör övergången så enkel som möjligt för dig

Vår huvudidé är att göra övergången till fjärrvärme så enkel som möjligt för dig, oavsett om du har en industri, ett bostadsföretag, ett hotell, ett växthus eller en villa. Från det att du beställer fjärrvärme av oss tills det att slutbesiktningen är gjord sköter vi varje steg. Det börjar med att vi kommer till dig och planerar arbetet, och därefter börjar vi gräva för att kunna få rören på plats.

Med rören på plats testar vi systemet så att allt fungerar, innan vi sedan gräver igen och även ansvarar för att återställa marken.

Lär dig mer om fjärrvärme

Du kan hitta mer information om fjärrvärme, hur det fungerar och om fördelarna med denna typ av uppvärmning på branschorganisationen Energiföretagens hemsida